Proyectos / Proiektuak


PROYECTOS CONCRETOS / EKIMEN ZEHATZAK

Diagnóstico social en Arraia-Maeztu
Diagnostiko soziala Arraia-Maeztun
.
VER
Participación en el Observatorio de
la Universidad del País Vasco (UPV)
para un reparto justo de la riqueza (ToShare)
Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU-k)
sortutako behatokian partehartzea
VER
Más y mejor empleo
en el primer sector
Enplegu gehiago eta hobea
lehen sektorean
.
VER
Nuevas oportunidades fotovoltaicas 
Eguzki energiak eskaintzen dituen aukera berriak
VER
Estudio: “Insertando los valores
humanos en la política social”
Ikerketa: “Giza baloreak gizarte
politiketan txertatuz”
VER